Urodził się w 1963 roku w Gorlicach. Po maturze w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Nowicjat odbył w Dębowcu, a studia teologiczne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Dębowcu w 1989 roku z rąk bpa Jana Szkodonia. Po święceniach rok pracował duszpastersko w Rzeszowie, a potem przez 15 lat w Słowacji, gdzie był prekursorem rodzącego się dzieła saletyńskiego. W 2005 roku powrócił do Polski obejmując funkcję superiora klasztoru i kustosza sanktuarium w Dębowcu. Po 9 latach posługi został skierowany do pracy w Duszpasterstwie Pielgrzymkowym La Salette, a od 2016 roku w Saletyńskim Biurze Turystyczno-Pielgrzymkowym La Salette Travel Sp. z o.o.

Spotkanie otwarte:

Pytania po spotkaniu: