Nagranie ze spotkania otwartego w ramach spotkań wspólnoty Mężczyzn Świętego Jozefa (21 lutego 2018).