O. Jan Konior SJ, ur. w Leśnej k. Żywca jezuita, filozof, teolog, sinolog, rekolekcjonista i kierownik duchowy, od 20 lat zajmuje się filozofią, Kulturami Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Studia filozoficzne klasyczne„Ignatianum ” i PAT – (obecny UPJPII Kraków, studia języka chińskiego i teologii, a także religii wschodnich odbył na Fu-jen „Catholic University w Tajpei i Cheng-kong” University w Tajnanie (literatura chińska i filozofia). Na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, studiował teologię misyjną i ekumenizm z elementami duchowości, religie świata, dialog miedzykulturowy i miedzyreligijny w kontekście buddyzmu, taoizmu, konfucjonizmu, szintoizmu, hinduizmu, i islamu w relacji do chrześcijaństwa, inkulturację, nową ewangelizację i psychologię kultury. Kierunki zainteresowań badawczych: Świat Wschodu i Zachodu w ujęciu komparatywnym: Teologia religii i ekumenizm, Filozofia Wschodu, psychoanaliza i kultura. Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych w Polsce i za granicą, głównie z obszaru świata wschodniego oraz duchowości i mistyki.Wykładowca filozofii i kultury w WSF-P „Ignatianum” w Krakowie. Znawca zła, grzechu i cierpienia w chrześcijaństwie i w religiach niechrześcijańskich.

Spotkanie otwarte:

Pytania po spotkaniu: