ks. Łukasz Plata –

kapłan diecezji tarnowskiej, student KUL-u, rekolekcjonista posługujący charyzmatycznie, obecnie piszę pracę doktorską nt. teologii moralności.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania ze spotkania. Ks. Łukasz opowiada na podstawie świadectw o słuchaniu i współpracy z Duchem Świętym, mówi jak odkrywać i poznawać Boga, dlaczego nie słyszymy Jego i nie mamy pewności Jego istnienia. Jak poznawać i zbliżać się do Niego. Zapraszam również do obejrzenia drugiego nagrania ze spotkania wspólnoty LOGOS, Odnowy w Duchu Świętym. Tam jest mowa o charyzmatach, którymi wszyscy jesteśmy obdarowani na mocy sakramentów chrztu i bierzmowania. Ks. Łukasz zachęca do tego by się nie bać i prosić Boga o pomoc w odkrywaniu i pełnieniu naszej posługi chrześcijańskiej.