Jezus przyszedł by dać nam pełnię życia. Dokonało się to poprzez Paschę – przejście ze śmierci do Zycia.

Doświadczenie Paschy jest czymś, co możemy przeżywać z Jezusem.
Jak Jezus potrzebował 3 dni, by przejść przez śmierć do życia, tak samo zaprasza nas do Nowego Życia w obfitości (por J 10,10).

– Potrzebujemy rozszerzyć nasze życie duchowe poza niedzielną Mszą Świętą
– Zbierać się, by zgłębiać Biblię
– Poznawać Katechizm Kościoła Katolickiego
– Formować silną katolicką przyjaźń
– Uczyć się modlitwy
– Nabywać wprawy w trosce o rodzinę
– Studiować katolicką etykę i moralność

Zapraszamy Was do programu 72 godzin do Zmartwychwstałego Życia.

3 dni to właśnie 72 godziny.
3 dni to również 3 formy męskich spotkań. Proponujemy Wam udział w:

– comiesięcznych spotkaniach w parafii (2 godz miesięcznie – 24 godziny rocznie)
– raz w roku całodziennej konferencji dla mężczyzn (6 godzin rocznie)
– raz w roku weekendowych rekolekcjach dla mężczyzn (od piątku wieczorem do niedzieli w południe – 42 godziny)

Razem daje to 72 godziny i – jak wierzymy – to minimum, które jest niezbędne do odrodzenia naszego życia w Bogu, do Zmartwychwstałego życia.

Wj. 34,23-24
“Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana, Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje granice, i nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego.”

Donald Turbitt prezentuje program w wywiadzie