BUDOWANIE WIĘZI – dr. Adrian Kurcbart

BUDOWANIE WIĘZI – dr. Adrian Kurcbart

Dr Adrian Kurcbart – wykładowca w Instytucie Pedagogiki i Psycho­logii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego oraz w Wyższej Szkole Ekonomii, Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach. Ukończył studia z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, gdzie...