NAJBLIŻSZE
SPOTKANIA

Formacyjne

28 września

Otwarte

 —

Towarzyskie

 

21 września w ramach spotkań otwartych Mężczyz Świętego Józefa w Oslo mieliśmy przyjemność ponownie gościć Donalda Turbitta, chrześcijańskiego lidera ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednego ze współzależycieli międzynarodowej wspólnoty Mężczyzn Świętego Józefa.
Tym razem Donald opowiada o roli Maryi w naszej wędrówce do Nieba. Daje przykłady Jej działania i świadczy o mocy modlitwy różańcowej.

Opowieść Donalda jest świadectwem tego, że modlitwa wcale nie musi być niemęska, wręcz przeciwne, może być objawem dojrzałości / walki / zawierzenia / ludzkiej odwagi i wyrazu naszej woli.

Mężczyźni Świętego Józefa,
kim jesteśmy?

 

Mężczyźni Świętego Józefa to katolicka sieć mężczyzn, którzy powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

Jesteśmy mężczyznami, chrześcijanami, ojcami, braćmi. Wspólnie dążymy do głębszego poznania Boga (Jer 29,13) i odkrywania naszej roli jako mężczyzn według Bożego planu (Kol 1,9-12). Staramy się pomagać sobie nawzajem w dochodzeniu do prawdy. Nie szukamy władzy i przywilejów, raczej staramy się służyć potrzebom innych (Łk 22,25n).

Szukamy spełnienia w życiu z Bogiem i dla Boga we wszystkich codziennych czynnościach i obowiązkach, odkrywamy płynącą z tego radość, sens, satysfakcje i pokój.

Zapraszamy mężczyzn do dołączenia do wspólnoty i wspólnej wędrówki poprzez

  • poświęcenie życia Jezusowi i uczynienie Go pierwszym we wszystkich dziedzinach życia
  • uczestniczenie w Eucharystii wraz z rodziną
  • wzrastanie w chrześcijańskim uczniostwie
  • rozwijanie modlitwy osiobistej
  • życie w prawości i uczciwości
  • regularne korzystanie z sakramentu Pojednania
  • bycie wiernym chrześcijańskiemu powołaniu
Kim był Św. Józef

cropped-JOSEPHICON.jpg

Św. Józef pochodził z królewskiego rodu, którego protoplastą (założycielem) był król Dawid. Jego rodzinnym miastem było Nazaret w Galilei. O jego życiu i śmierci wiadomo niewiele, chociaż sprawował ważną funkcję opiekuna Maryi i Jezusa. Głównymi źródłami wiedzy są Ewangelie a także apokryfy.

Ojcowie i pisarze Kościoła podkreślają, że do opieki nad Jezusem i Maryją Opatrzność wybrała mężczyznę o niezwykłej cnocie. Dlatego Kościół nazywa go „mężem sprawiedliwym”.

Św. Józef jest patronem Kościoła, wielu zakonów i krajów m.in. Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady, Portugalii, Peru, licznych diecezji i miast oraz małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców, sierot, również cieśli, drwali, rękodzielników, robotników, rzemieślników, wszystkich pracujących i uciekinierów.

Prawdopodobnie umarł 19 marca, w wieku 70 lat na rękach samego Jezusa. Była to piękna śmierć i dlatego św. Józef jest również uważany za patrona dobrej śmierci. Nie wiadomo gdzie spoczęło jego ciało, ale według legendy został cudownie wskrzeszony w dniu zmartwychwstania Jezusa i z ciałem wzięty do nieba.

Wspomnienie św. Józefa 13 marca, 1 maja.

Modlitwa do Św. Józefa Papieża Jana XIII

O Święty Józefie, stróżu Jezusa, małżonku Przeczystej Maryi, który przeszedłeś przez życie doskonale spełniając swój obowiązek, utrzymując pracą rąk Świętą Rodzinę z Nazaretu, wspieraj przychylnie tych, którzy – ufni – do Ciebie się zwracają!

Ty znasz ich dążenia, ich braki, ich nadzieje, oni do Ciebie się uciekają, ponieważ wiedzą, że w Tobie znajdą Tego, kto ich zrozumie i obroni.

Również i Ty zaznawałeś przeciwności, trudu, zmęczenia; ale właśnie przez te starania o zapewnienie bytu materialnego, Twój duch osiągnął najgłębszy pokój, cieszył się niewypowiedzianą radością z obcowania z Synem Bożym i z Maryją, Jego Najmilszą
Matką i Tobie powierzonymi.

Niech zrozumieją ci, których otaczasz swoją opieką, że nie są samotni w swej pracy, niech umieją odkrywać obok siebie Jezusa, przyjmować Go z wdzięcznością i strzec Go wiernie, tak jak Ty to czyniłeś. I wyjednaj, by w każdej rodzinie, w każdej fabryce, w każdym warsztacie, gdzie pracuje chrześcijanin wszystko było uświęcone miłością, cierpliwością, sprawiedliwością, troską o dobro – ażeby łaski niebios spływały obficie.
Amen.

Litania do Św. Józefa

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Józefie, módl się za nami.
Przesławny Potomku Dawida, módl się za nami.
Światło Patriarchów, módl się za nami.
Oblubieńcze Bogarodzicy, módl się za nami.
Przeczysty Stróżu Dziewicy, módl się za nami.
Żywicielu Syna Bożego, módl się za nami.
Troskliwy Obrońco Chrystusa, módl się za nami.
Głowo Najświętszej Rodziny, módl się za nami.
Józefie najsprawiedliwszy, módl się za nami.
Józefie najczystszy, módl się za nami.
Józefie najroztropniejszy, módl się za nami.
Józefie najmężniejszy, módl się za nami.
Józefie najposłuszniejszy, módl się za nami.
Józefie najwierniejszy, módl się za nami.
Zwierciadło cierpliwości, módl się za nami.
Miłośniku ubóstwa, módl się za nami.
Wzorze pracujących, módl się za nami.
Opiekunie dziewic, módl się za nami.
Podporo rodzin, módl się za nami.
Pociecho nieszczęśliwych, módl się za nami.
Nadziejo chorych, módl się za nami.
Patronie umierających, módl się za nami.
Postrachu duchów piekielnych, módl się za nami.
Ozdobo życia rodzinnego, módl się za nami.
Opiekunie Kościoła Świętego, módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Ustanowił Go panem domu swego.
W.: I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.
P.: Módlmy się:
Boże, Ty w niewysłowionej Opatrzności wybrałeś
Świętego Józefa na Oblubieńca Najświętszej
Rodzicielki Twojego Syna, spraw, abyśmy oddając Mu
na ziemi cześć jako opiekunowi, zasłużyli na Jego
orędownictwo w niebie. Przez Chrystusa Pana
Naszego.
W.: Amen.

Modlitwa do Św. Józefa na rozpoczęcie spotkania

Pozdrawiam Cię, Święty Józefie, którego duszę napełnia łaska Boża.
Na Twoich rękach został złożony Zbawiciel, a potem wzrastał pod Twoim wejrzeniem.
Błogosławionyś Ty miedzy wszystkimi mężami i błogosławiony jest Jezus, Boskie Dziecię Twojej dziewiczej Oblubienicy. Święty Józefie, dany za ojca Synowi Bożemu, wspieraj nas w naszym zatroskaniu o rodzinę, o zdrowie i pracę, po wszystkie dni naszego życia i racz nas wspomagać w godzinę śmierci naszej.
Amen

Modlitwa do Św. Józefa na zakończenie spotkania

Święty Józefie,
moc Twojej modlitwy sprawia, że najtrudniejsze sprawy  Tobie powierzone, stają się łatwe do rozwiązania. Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze potrzeby, przybądź nam z pomocą, pociesz w naszych smutkach, obawach, troskach i bólach. Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące, weź pod swoją opiekę wszystko, co Twojej przemożnej opiece polecamy. Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze Twoimi wiernymi czcicielami.
Amen.

Telegram do św. Józefa. Prośba o szybki ratunek

Podane modlitwy należy odmówić trzykrotnie w ciągu dnia: rano, w południe i wieczorem.
Jeśli jest to sprawa pilna, można je odmówić w kolejnych trzech godzinach.

Święty Józefie, ofiaruję Ci miłość Jezusa i Maryi, którą żywią ku Tobie. Oddaję Ci też hołdy czci, wdzięczności i ofiary składane przez wiernych od wieków aż do tej chwili. Siebie i wszystkich drogich memu sercu oddaję na zawsze Twej świętej opiece.
Błagam Cię dla miłości Boga i Najświętszej Maryi Panny, racz nam wyjednać łaskę ostateczną zbawienia i wszystkie łaski nam potrzebne, a szczególnie tę wielką łaskę… (wymienić intencję). Pospiesz mi na ratunek, święty patriarcho, i pociesz mnie w tym zmartwieniu. O święty Józefie, przyjacielu Serca Jezusowego, wysłuchaj mnie!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu…

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci przenajświętszą Krew, Serce, Oblicze Twego Jednorodzonego Syna, wszystkie cnoty i zasługi Matki Najświętszej i Jej przeczystego Oblubieńca, świętego Józefa, oraz wszystkie skarby Kościoła świętego na wyjednanie łaski ostatecznej zbawienia i łask nam potrzebnych, szczególnie tej… (wymienić intencję).

O Józefie, ratuj nas w życiu, w śmierci, w każdy czas.

Źródło: http://www.deon.pl

Spotkania otwarte z naszymi gośćmi

21 września w ramach spotkań otwartych Mężczyz Świętego Józefa w Oslo mieliśmy przyjemność ponownie gościć Donalda Turbitta, chrześcijańskiego lidera ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, jednego ze współzależycieli międzynarodowej wspólnoty Mężczyzn Świętego

Comments: 0

Wiadomości

Polecamy Waszej uwadze

St.Hallvard Kirke Mężczyźni Św.Józefa
The Men of St.Joseph Deon.pl
Modlitwa w drodze Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym LOGOS